Ekologia

Naszym celem jest sprostanie coraz większym wymogom rynku, mając na uwadze potrzeby związane z szeroko pojętą ekologią.

W trosce o zachowanie czystego środowiska produkujemy swoje wyroby głównie w oparciu o surowce odtwarzalne pozyskane z odpadów tworzyw sztucznych.

Podstawowym surowcem do produkcji worków foliowych jest regranulat pochodzący z recyklingu, co w znaczny sposób ogranicza obarczanie środowiska zbędnymi odpadami. W tym celu wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim opracowaliśmy nowoczesną technologię recyklingu polietylenu oraz zakupiliśmy linie do recyklingu wraz z oczyszczalnią. Technologia produkcji obejmuje procesy segregacji , rozdrabniania, mycia, suszenia, zagęszczania i regranulacji. W ostatnim roku wdrożyliśmy nowa technologię produkcji regranulatu metoda kaskadową.

W rezultacie uzyskuje się regranulat jako półprodukt, który jest kierowany do wytwarzania worków foliowych. Regranulat nasz jest wysokiej jakości, gdyż jest wytwarzany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w tej dziedzinie produkcji. Działalność firmy prowadzona jest w sposób przyjazny dla środowiska, a właściwe zarządzanie i kontrolowanie procesów stanowi jeden z najważniejszych priorytetów.