RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

FAST-FOL Gadomscy Spółka Jawna, ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława


  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
  • odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego, po zakończeniu współpracy oraz cofnięciu zgody na ich przewarzanie przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres rodo@fast-fol.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na e-mail: rodo@fast-fol.pl