EU Förderung

„PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP NOWEJ LINII DO PRODUKCJI WORKÓW Z TAŚMĄ ORAZ MASZYNY DO REGRANULACJI Z PRASĄ HYDRAULICZNĄ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze Środków Budżetu Państwa:

Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

Beneficjent: FAST-FOL Gadomscy Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 1 958 540,81 PLN

Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

w tym:
– z EFRR: 637 500,00 PLN
– z budżetu Państwa: 112 500 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie ulepszonego regranulatu jak i nowego produktu jakim jest worek z taśmą ściągającą.

W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące zakupy środków trwałych:
– linia do produkcji worków z taśmą ściągającą
– maszyna do regranulacji
– transformator o mocy 1MG
– prasa hydrauliczna do odseparowania wody z tworzyw sztucznych.

Zakup linii do produkcji worków z taśmą pozwoli firmie wprowadzić do swojej oferty nowy, ulepszony produkt tj. worki z taśmą ściągającą oraz zwiększyć wydajność produkcyjną.

Linia składa się z następujących modułów:
– automatyczny system naprężania folii,
– układ 4 chwytaków napinających
– układ cięcia i zasilania tasiemki
– układ zgrzewania ciepłym powietrzem, układ prowadzenia folii.

Innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do płynnej regulacji naciągu i ściśliwości zworka, oraz łatwego przestawiania w celu uzyskania różnych wielkości worka co sprawia, iż może być obsługiwana przez jedną osobę.

Maszyna do regranulacji wyposażona jest w najnowsze rozwiązanie naukowo-techniczne i konstrukcyjne w rodzinie maszyn do przerobu odpadów folii PE. Linie „Compact” typu Tandem składają się z zagęszczarki połączonej bezpośrednio z wytłaczarką (ekstruderem) z jednośladowym systemem odgazowania, która powiązana jest z systemem ciągłej filtracji. Stamtąd stopniowo tworzywo kierowane jest do drugiej wytłaczarki z końcową mikrofiltracją. Układ przeznaczony jest w szczególności do przetwarzania materiałów odpadowych poddawanych procesowi mycia, których wilgotność może dochodzić do 4-5%.

Uzupełniającymi zakupami są prasa hydrauliczna, która zostanie podłączona do linii mycia folii przyczyni się do zmniejszenia wytwarzanych odpadów w procesie mycia poprzez odseparowanie wody z tworzyw sztucznych oraz transformator o mocy 1 MG, który przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej produkcji.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych produktów oraz wydajności produkcji, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb rynku. Pośrednio przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w firmie.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu