odpady

granulat

nasze worki

KIERUJEMY SIĘ PROEKOLOGICZNYMI ZASADAMI, CAŁY CZAS MAJĄC NA UWADZE POTRZEBY ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM. JESTEŚMY ŚWIADOMI TEGO ŻE RYNEK STAWIA PRZED NAMI CORAZ WIĘKSZE WYMAGANIA, KTÓRYM STARAMY SIĘ SPROSTAĆ

W trosce o zachowanie czystego środowiska produkujemy swoje wyroby głównie w oparciu o surowce odtwarzalne, które są pozyskiwane z odpadów z tworzyw sztucznych. Podstawowym surowcem do produkcji naszych worków jest regranulat pochodzący z recyklingu. W ten sposób ograniczamy ilość odpadów w środowisku naturalnym.

Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim opracowaliśmy nowoczesną technologię recyklingu polietylenu oraz zakupiliśmy linie do recyklingu wraz z oczyszczalnią. Technologia produkcji obejmuje procesy segregacji , rozdrabniania, mycia, suszenia, zagęszczania i regranulacji. W ostatnim roku wdrożyliśmy także nową technologię produkcji regranulatu metodą kaskadową. Rezultatem tej metody jest wysokiej jakości regranulat, który jako półprodukt jest wykorzystywany do wytwarzania worków foliowych.

Działalność firmy prowadzona jest w sposób przyjazny dla środowiska, a właściwe zarządzanie procesami i ich kontrolowanie stanowi jeden z naszych najważniejszych priorytetów.