web form


  * DATA PRIVACY NOTICE You can use this contact form to send us your enquiry directly. Via the provider, your data will be forwarded to us by email and, after six months at the latest, automatically deleted unless legal obligations require its retention. Your data will not be used for any other purpose, nor will it be forwarded to third parties. You may revoke the permission to collect and use your data at any time by sending a message to us here at Fast Fol. On receipt of a revocation, we will immediately delete your data.

  accept privacy policy *

  Fast-fol

  company:

  Fast-fol Gadomscy Spółka Jawna

  • st. Graniczna 1D
  • Poland 06-500 Mława
  • NIP PL: 569-17-01-907
  • Tel/Fax: 23-655-09-51
  • BDO: 000022350

  Bin Liners directly from producer!

  Director

  Grzegorz Gadomski

  Tel: +48607-177-120

  Manager

  Andrzej Tomczak

  Tel: +48603-173-307

  Administration

  Martyna Kamińska

  Tel: 693-537-494

  Administration

  Małgorzata Marat

  Tel: 693-537-494

  Sales

  Katarzyna Szczechowicz

  Tel: +48693-537-499

  Monika Welenc

  Tel: +48693-537-499

  Account Staff

  Bogumiła Skawińska

  Tel: 693-537-494

  Milena Majeran

  Tel: 693-537-494

  ds-gvo

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAST-FOL Gadomscy Spółka Jawna, ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych; odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego, po zakończeniu współpracy oraz cofnięciu zgody na ich przetwarzanie przez okres wymagany przez przepisy prawa; posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres rodo@fast-fol.pl
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na e-mail: rodo@fast-fol.pl

  Rozwiń Zwiń