kontaktformular


  *DATENSCHUTZHINWEIS Mit diesem Kontaktformular können Sie Ihre Anfrage direkt an uns richten. Ihre Daten werden über den Provider per E-Mail an uns weitergeleitet und spätestens sechs Monate nach Bearbeitung automatisch gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Eine Nutzung zu einem anderen Zweck oder eine Datenweitergabe an Dritte finden nicht statt. Sie können Ihre Einwilligung zur Datenerhebung und Datennutzung jederzeit durch eine Nachricht an Fast Fol widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht.

  Datenschutzbedingungen akzeptieren *

  Fast-fol

  firmadaten:

  Fast-fol Gadomscy Spółka Jawna

  • str. Graniczna 1D
  • Polen 06-500 Mława
  • NIP PL: 569-17-01-907
  • Tel/Fax: +48 23-655-09-51
  • BDO: 000022350

  Müllsäcke direkt vom Hersteller!

  Geschäftsführer

  Grzegorz Gadomski

  Tel: +48607-177-120

  Abteilungsleiter

  Andrzej Tomczak

  Tel: +48603-173-307

  Administration

  Martyna Kamińska

  Tel: 693-537-494

  Administration

  Małgorzata Marat

  Tel: 693-537-494

  Verkauf

  Katarzyna Szczechowicz

  Tel: 693-537-499

  Monika Welenc

  Tel: 693-537-499

  Buchhaltung

  Bogumiła Skawińska

  Tel: 693-537-494

  Milena Majeran

  Tel: 693-537-494

  gdpr

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAST-FOL Gadomscy Spółka Jawna, ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych; odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego, po zakończeniu współpracy oraz cofnięciu zgody na ich przetwarzanie przez okres wymagany przez przepisy prawa; posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres rodo@fast-fol.pl
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na e-mail: rodo@fast-fol.pl

  Rozwiń Zwiń